Biuro rachunkowe Toruń - Biuro rachunkowe Astror Manuela Janiszewska - Biuro Rachunkowe ASTOR Manuela Janiszewska

tel. 730 985 868
ul. Fałata 21 lok.6, 87-100 Toruń
Przejdź do treści
Biuro Rachunkowe ASTOR
Manuela Janiszewska
Biuro Rachunkowe ASTOR w Toruniu specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej oraz obsłudze kadrowo – płacowej podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski.
Klientami są firmy o różnorodnych profilach działalności: handlowej, usługowej, produkcyjnej.

Ponad to Firma świadczy usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Niezależnie od doświadczenia, wykonywana jest nieustanna praca nad podnoszeniem jakości i udoskonalaniem standardów obsługi, tak aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom i indywidualnym oczekiwaniom Klientów.

Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych. Zapewnia Państwu reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Klientom gwarantuje poufność i pełne bezpieczeństwo informacji oraz danych.
Biuro znajduje się w dogodnym miejscu, z dobrym dojazdem i parkingiem.
Możliwy odbiór dokumentów.

Usługi Księgowe - prowadzenie księgowości - wszystkie formy opodatkowania
 • księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt,
 • Księgi Rachunkowe,
 • ewidencja VAT, JPK_VAT i inne na żądanie Urzędów Skarbowych,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 • powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS, US
 • przechowywanie dokumentacji firmowej,
 • elektroniczna wysyłka deklaracji

Usługi kadrowo - płacowe dla zatrudnionych pracowników
Obsługa kadrowa obejmuje:
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy.

Obsługa płacowa obejmuje:
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40) oraz PIT 4-R

Usługi z zakresu BHP
 • szkolenia wstępne,
 • szkolenie okresowe pracowników, pracodawców, osób kierujących pracownikami,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • dokumentacja powypadkowa,
 • instrukcje bhp,
 • zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy
 • profilaktyczna ochrona zdrowia,
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Biuro Rachunkowe ASTOR
Biuro Usług BHP
Manuela Janiszewska

ul. ul. Fałata 21 lok.6
87-100 Toruń


tel. 730 985 868
astor_bhp@interia.pl
Wróć do spisu treści