Oferta - Biuro Rachunkowe ASTOR Manuela Janiszewska

tel. 730 985 868
ul. Fałata 21 lok.6, 87-100 Toruń
Przejdź do treści
Usługi Księgowe - prowadzenie księgowości - wszystkie formy opodatkowania
 • księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt,
 • Księgi Rachunkowe,
 • ewidencja VAT, JPK_VAT i inne na żądanie Urzędów Skarbowych,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 • powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS, US
 • przechowywanie dokumentacji firmowej,
 • elektroniczna wysyłka deklaracji

Usługi kadrowo - płacowe dla zatrudnionych pracowników
Obsługa kadrowa obejmuje:
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy.

Obsługa płacowa obejmuje:
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40) oraz PIT 4-R

Usługi z zakresu BHP
 • szkolenia wstępne,
 • szkolenie okresowe pracowników, pracodawców, osób kierujących pracownikami,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • dokumentacja powypadkowa,
 • instrukcje bhp,
 • zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy
 • profilaktyczna ochrona zdrowia,
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
_
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMIET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
_
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMIET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
_
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMIET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
Wróć do spisu treści